شیر کنترل جریان نوزبارت
VPVC-063

توضیحات شیر کنترل جریان نوزبارت

  • تمامی شیرهای کنترل جریان با هر اندازه ای، دارای  استاندارد متریک و انگلیسی می باشند.
  • برای کاربردهای صنعتی، سیستم های تصفیه و استخرها بسیار مناسب است.

  • امکان بازکردن مهره تحت فشار با حلقه ثابت رزوه ای در صورت بسته بودن سوپاپ میسر است.

  • تمامی قطعات به صورت جداگانه مورد آزمایش قرار گرفته اند.
به گفتگو آنلاین خوش آمدید
سلام! برای صحبت در واتساپ یکی از کارشناسان پشتیبانی ما را انتخاب کنید
تیم به طور معمول در چند دقیقه پاسخ می دهد.